Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). close

Kategorie

counterliczniki

 

Wysyłki i zwroty

 

Wysyłka

1. Zamówiony towar dostarczamy  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Pocztex na terenie kraju.

2. Towar wysyłany jest  w ciągu 1-14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

3. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia zaksięgowania wpływu płatności od klienta, wyjątek stanowią zamówienia z płatnością przy odbiorze.

4. Koszt dostawy ponosi klient, jest on doliczany do wartości zamówionych towarów

 

Doradzamy zebrać kilka produktów w jednym zamówieniu aby uniknąć powielania kosztów transportu. 

 Nie możemy grupować dwóch osobnych zamówień dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.

Zwrot towaru 

1. Zgodnie z Ustawą klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.

2. klient może odstąpić od umowy, składając sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedający  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta

6. Zwrot wpłaty dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.

 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem.

8. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9. Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar nale odesłać na adres magazynu który zrealizował zamówienie (adres podany jest na każdej przesyłce)

10. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

Reklamacja 

1. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub została stwierdzona inna niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabył, jako konsument, klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Reklamacje powinna zostać złożona na formularzu reklamacji na podstawie którego będzie rozpatrywana.

3. Formularz reklamacji należy wysłać na adres sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy:           reklamacje(at)worki-worwo.pl

4. Do rozpatrzenia reklamacji może okazać się konieczne odesłanie towaru do sprzedającego, aby umożliwić           zbadanie zasadności reklamacji, o czym sprzedający poinformuje klienta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od jej otrzymania

6. Klient otrzyma informację o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji na adres podany w formularzu reklamacji.     Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania należy rozumieć, jako jej uznanie przez Sprzedającego.

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Reklama

Reklama